Adwokat, doktor nauk prawnych, LL.M., współtwórca prawa pracy, wykładowca, publicysta.

W latach 2016 – 2018 Wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Prowadzi praktyką w zakresie procesów sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym zwłaszcza reprezentując podmioty działające w branżach regulowanych.

Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu obrony interesów przedsiębiorstw przed masowymi roszczeniami odszkodowawczymi.
Świadczy usługi doradcze na rzecz sektora farmaceutycznego, energetyki, ciepłownictwa, górnictwa, transportu oraz budownictwa.
Specjalizuje się w prawie pracy, prawie administracyjnym, prawie spółek handlowych, prawie karnym gospodarczym.
Koordynuje projekty w zakresie ochrony środowiska, energii ze źródeł odnawialnych, jak również prowadzi sprawy dotyczące kontraktów budowlanych oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości.
Obrońca sądowy w sprawach karno-gospodarczych oraz dyscyplinarnych.
Redaktor strony „Przyszłość pracy”
Jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego, włada ponadto językiem angielskim i rosyjskim. W latach 2005-2017 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Tłumaczy Przysięgłych.